Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Nieuws  foto's laatste studiedag

 • Std 2020 Utrecht 1
 • Std 2020 Utrecht s
 • Std 2020 Utrecht wc 3
 • Std 2020 Utrecht wc
 • Std 2020 Utrecht wc2
 • Std 2020 Utrecht wg
 • Std 2020 Utrecht wg2
 • Std 2020 Utrecht wz
 • Std 2020 Utrecht
 • Std 2020 Utrecht 01
 • Std 2020 Utrecht 03


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

-------------------------------------------------------------------------


 Jaarthema 2021

 Spiritualiteit: 
Luthers en nog meer

-----------------------------------

In verband met de regeringsmaatregelen rond het coronavirus gaat de Studiedag, die gepland staat op 6 maart as. NIET DOOR.

Ook de Ontmoetingsdag die voor 17 april staat gepland GAAT NIET DOOR.

We hopen op 2 oktober een fysieke bijeenkomst te organiseren, maar dat hangt helemaal af van de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

Intussen, Houd Moed, Wees Voorzichtig en Blijf Gezond!!!!

Het bestuur van de NLVB
---------------------------------------------------------------------------------

Voorbeden van de

Lutheran World Federation
vertaald door Trinette Verhoeven

klik op onderstaande link voor het hele document
via de link daaronder komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

 Voorbeden te midden van de coronacrisis 

https://www.lutheranworld.org/content/lwfs-response-coronavirus-disease-covid-19-outbreak 

 

 


 

 

 

38806