Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws

  

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

-------------------------------------------------------------------------

Beste vrouwen van de NLVB,

De afgelopen jaren ben ik intensief bezig geweest met theologie en duurzaamheid. De studiedag die ik met jullie mocht verzorgen was daarin een van de bakens, die zorgden dat ik de eenzame bezigheid van studeren en schrijven volhield. Mijn boek is nu af en verschijnt komend voorjaar. (Ik noem de NLVB in een voetnoot.) Het is nu al te bestellen, met korting.  Klik hier voor de flyer

De presentatie zal gebeuren op een studiemiddag in de Lutherse kerk in Utrecht op 10 mei 14 uur. Alvast van harte uitgenodigd. Een officiële uitnodiging volgt nog.

hartelijke groeten, Trees van Montfoort 

 Jaarthema 2019
 Luther en de vrouwen

-----------------------------------

Ontmoetingsdag NLVB 2019 
 

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u van harte uit voor de Ontmoetingsdag
Zaterdag 25 mei 2019 vanaf 10:00 uur in de Lutherse Kerk Haarlem, 
Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem
Het ochtendprogramma bestaat uit de ledenvergadering waarin we het jaarverslag en de jaarrekening graag met u doornemen.  

De eerste termijn van onze penningmeester Helena Axler loopt af, zij heeft zich herkiesbaar gesteld. We hopen op jullie goedkeuring!

We nemen helaas ook afscheid van Margreet van Dijk als bestuurslid. Haar termijn loopt dit jaar af en Margreet heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Het middagprogramma is voor ons nog een verrassing. Het wordt verzorgd door de Lutherse Kerk van Haarlem met medewerking van Arno Fafié en ds. S. van Kammen
klil hier voor het volledige dagprogramma.

------------------------------------------------------------

Luthers visie op vrouwen in de context van de reformatie en gendergerechtigheid
         door prof. dr. Sabine Hiebsch.
Luthers uitspraken over vrouwen behoren tot zijn meest omstreden uitlatingen. Waar sommigen hem als ‚bevrijder‘ en ‚feminist‘ zien, bestempelen anderen hem als ‚onderdrukker‘, die niet verder kwam dan vrouwen van het klooster naar het huishouden te verplaatsen. 

Terwijl Luther wel scholen voor meisjes openstelde, maar niet de universiteit, behoorden lutherse kerken wel tot de eersten - de lutherse kerk in Nederland nam in 1929 het voortouw - waar vrouwen predikant konden worden.  

In mijn lezing zal ik eerst Luthers visie op vrouwen in de context van zijn tijd plaatsen. Vervolgens zal ik laten zien welke aanknopingspunten zijn theologie kan bieden om in de huidige tijd vragen rond de positie van vrouwen in de context van gendergerechtigheid te bespreken.

 

 


Opnieuw 1001 vrouwen
Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te zien. Samen met Els Kloek, de initiator en samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum meer dan 125 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw.
Klik hier voor meer informatie

 


 


 

 

20302