Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws  foto's laatste studiedag

 • Std 2020 Utrecht 1
 • Std 2020 Utrecht s
 • Std 2020 Utrecht wc 3
 • Std 2020 Utrecht wc
 • Std 2020 Utrecht wc2
 • Std 2020 Utrecht wg
 • Std 2020 Utrecht wg2
 • Std 2020 Utrecht wz
 • Std 2020 Utrecht
 • Std 2020 Utrecht 01
 • Std 2020 Utrecht 03


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

-------------------------------------------------------------------------

Voorbeden van de
Lutheran World Federation
vertaald door Trinette Verhoeven

klik op onderstaande link voor het hele document
via de link daaronder komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

  Voorbeden te midden van de coronacrisis

https://www.lutheranworld.org/content/lwfs-response-coronavirus-disease-covid-19-outbreak

 Jaarthema 2020

 Bonhoeffer
-----------------------------------

De jaarlijkse Ontmoetingsdag van de NLVB die gepland stond op18 april te Ede gaat in verband met de maatregelen van de regering in het kader van de bestrijding van het coronavirus NIET DOOR.
Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

 PAASMEDITATIE:

‘Simon Petrus zei tot hen: “ik ga vissen”. Zij zeiden tot hem: “wij gaan met je mee”. Ze vertrokken en gingen scheep, en in de nacht vingen zij niets. Toen het al morgen werd, stond Jezus aan de oever’ (Joh.21:3-4a).

Hier begint het verhaal van een nacht hard werken zonder resultaat. Het gaat om een situatie, die we allemaal kennen. Men wil iets bereiken, heeft zich daarvoor ingespannen en dan gaat alles mis. Op alle terreinen van het leven zijn daarvan voorbeelden te vinden. Ook en juist in onze tijd met het virus goed in te denken! lees verder door op deze link te klikken

 

 


 

 

 

28867