Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

 

 


Activiteitenagenda

Er zijn momenteel geen berichten.HUIDIGE ACTIVITEITEN
De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.
De NLVB is een zelfstandig functionerende bond, nauw verbonden met de Evangelish-Lutherse Synode, als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, met een open oog voor de wereld om haar heen; vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF) en de lutherse gemeenten.

De Brief.

Deze periodiek verschijnt 4 keer per jaar. De redactie probeert zoveel mogelijk ruimte te creëren voor het plaatsen van door leden aangereikte artikelen; als zodanig is het een orgaan voor en door de leden. Tevens worden verslagen van activiteiten, meditaties, artikelen over vrouwen en ontwikkelingen in de feministische theologie geplaatst.


Ontmoetingsdag

Deze jaarlijkse dag is de eigenlijke jaarvergadering en wordt beurtelings in een lutherse gemeente gehouden, waarbij de plaatselijke vrouwen betrokken worden in de voorbereiding. Naast het zakelijke gedeelte is het aspect ontmoeting belangrijk terwijl er ook ruimte is voor bezinning door middel van een meditatie en een thema, besproken door een, daarvoor uitgenodigde, inleider. Er is altijd een feestelijke lunch en een ontspannend middagprogramma.

Studiedag

Een keer per jaar en meestal in de ELK te Utrecht. Doel van deze dag is toerusting en ontmoeting. De onderwerpen varieren van zaken die het persoonlijk leven van vrouwen raken, met het doel daar inzicht en ruimte in te kunnen verkrijgen, zoals bijvoorbeeld ´Luthers´s visie over vrouwen´, ´Het Hooglied´, ´Liturgie, spelen en vieren´+,´Gein, genadevolle humor in geloof en kerk´, ´Grenzeloze lef´ benaderd vanuit de betekenis van het Hebreeuwse ´lev´, hart, ´Olie voor de ziel´, ´Droom God´s droom´, ´Reformatie en Muziek´, waarbij de spiritualiteit van Iona centraal stond, ´Reformatie en tolerantie´, met CDA-politica Kathleen Ferrier.  In de middag is er gelegenheid het thema persoonlijk uit te werken in diverse kreatieve werkgroepen. In de afsluitende viering vormen die uitwerkingen de bouwstenen voor de liturgie.

Regionale ontmoetingsdagen en excursies.

Het bestuur heeft met vreugde het initiatief van de Haagse lutherse vrouwengroep omarmd om als lutherse vrouwen elkaar te ontmoeten in de verschillende gemeenten. De vrouwen van de lutherse gemeente die bezocht wordt organiseren zelf een dagprogramma, waarbij vrouwen uit het hele land welkom zijn. Zo waren er ontmoetingsdagen in Gouda, Leeuwarden, Delft, Haarlem, Rotterdam, Zutphen en Den Haag. Ook worden er excursies georganiseerd waarbij ieder zich kan aansluiten, zoals de expositie van de Dode Zeerollen in het Drents Museum te Assen.

Wilt u mee met een activiteit van de NLVB meldt u dan aan met het contactformulier op de pagina ´Contact´.