Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws

  

OPROEP:  VAKANTIEOPPAS GEVRAAGD IN FREIBURG

In de laatste Brief stond een oproep voor een vrijwillig(st)er die gedurende de maand juli in het huis van ds. Cornelia Hübner in Freiburg op haar lieve hond Kiki en kater Zaza zou willen passen. Cornelia is dan zelf een maand in retraite. Cornelia heeft inmiddels tot 23 juli in een oppas voorzien, maar zou graag nog iemand in haar huis zien voor de periode 23 juli tot 1 augustus.

Freiburg is een prachtige oude stad en de natuur in de omgeving nodigt uit tot mooie (berg)wandelingen. Het huis van Cornelia ligt in een mooie wijk en is op loofafstand van het centrum. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cornelia, Mozartstrasse 64, 79104 Freiburg im Bresgau, tel. 0049 761 38439404.

Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

-------------------------------------------------------------------------

Beste vrouwen van de NLVB,

De afgelopen jaren ben ik intensief bezig geweest met theologie en duurzaamheid. De studiedag die ik met jullie mocht verzorgen was daarin een van de bakens, die zorgden dat ik de eenzame bezigheid van studeren en schrijven volhield. Mijn boek is nu af en verschijnt komend voorjaar. (Ik noem de NLVB in een voetnoot.) Het is nu al te bestellen, met korting.  Klik hier voor de flyer

De presentatie zal gebeuren op een studiemiddag in de Lutherse kerk in Utrecht op 10 mei 14 uur. Alvast van harte uitgenodigd. Een officiële uitnodiging volgt nog.

hartelijke groeten, Trees van Montfoort 

 Jaarthema 2019
 Luther en de vrouwen

-----------------------------------

NLVB Brainstormmiddag,
10 juli 2019 te Utrecht

Van harte nodigt het bestuur van de NLVB jullie allemaal uit om op 10 juli 2019 met ons mee te komen denken welk thema we volgend jaar kunnen uitdiepen als jaarthema in onze ontmoetingen en welke activiteiten we rondom het thema kunnen organiseren.                                                        

Zeker nu we als bestuur nog steeds verzwakt zijn door het gemis van een secretaris stellen we het erg op prijs als zoveel mogelijk leden( en ook andere belangstellenden) met ons meedenken!

We starten de middag met een gezamenlijke lunch om 13.00 uur en gaan daarna met elkaar in gesprek.
Tijdens de brainstormmiddag gaat het er om een thema voor 2020 te vinden. Wat spreekt ons aan om volgend jaar een mooie Studiedag mee in te richten? Hoe kunnen we volgend jaar vorm geven aan de samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)? 

De dag is in de ELG Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht

13.00 uur lunch en 14.00 - 16.00 uur de brainstorm

In verband met de lunch graag aanmelden via h.v.axler@gmail.com Deelname aan deze dag is kosteloos.

 ------------------------------------------------------------

Vooraankondiging NLVB najaarsactiviteit 28 september 2019, Dolen en dromen

De najaarsactiviteit is dit jaar in Zutphen. We lopen verder in het spoor van het jaarthema ‘Luther en de vrouwen’, maar richten ons deze dag niet op Luther, maar op een aantal bekende vrouwen, die Zutphen als domicilie hadden.

Het wordt een interessante dag. Noteer deze datum alvast in uw agenda!!!!!!

 

 


Opnieuw 1001 vrouwen
Vanaf 4 oktober 2018 tot en met 10 maart 2019 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te zien. Samen met Els Kloek, de initiator en samenstelster van het gelijknamige boek, presenteert het Amsterdam Museum meer dan 125 bekende en minder bekende vrouwen die, ieder op hun eigen manier, een rol hebben gespeeld in de twintigste eeuw.
Klik hier voor meer informatie

 


 

 

 

22455