Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Nieuws  en  foto's laatste studiedag 

  • _DSC0081[1]
  • _DSC0077[1]
  • _DSC0062[1]
  • _DSC0055[1]
  • _DSC0050[1]
  • _DSC0041[1]
  • _DSC0022[1]


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland, Met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

------------------------------------------------------------------------- Jaarthema 2022

Spiritualiteit: Luthers en meer

Ontmoetingsdag NLVB
Op 21 mei 2022 hopen we onze Ontmoetingsdag te kunnen vieren bij de ELG te Ede.
We starten de dag vanag 10:00 uur met koffie en iets lekkers. Na de dagopening en jaarvergadering staat een lezing over de Heilige Geest op de planning. Dan gaan we lunchen en na de lunch is er tijd voor ontmoeting.
We hebben deze keer een verzoek aan alle deelnemers:
We willen u vragen een foto van iets van uw eigen kerk mee te nemen, wat u koestert. Dit kan een ritueel zijn, een voorwerp, een activiteit of anders, wat maar bij u opkomt. We hopen dat u tijd genoeg hebt om er vast over na te denken wat u het liefste met ons wilt delen. Veel plezier!
Bij wijze van ontmoeting kunnen we deze foto’s op de Ontmoetingsdag tentoonstellen en elkaar over onze gemeenten vertellen.
Zet de datum alvast in uw agenda! De definitieve dagindeling krijgt u nog toegestuurd.
Lutherse Kerk Ede: Beukenlaan 12, 6711 NH Ede
Kosten: € 25. Via bank betalen NL29 INGB 0001 1397 33 t.n.v. penningmeester NLVB of betalen bij binnenkomst kerk.

Het bestuur van de NLVB

---------------------------------------------------------------------------------


Lutheran World Federation
klik op onderstaande link; via de link  komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

https://www.lutheranworld.org/news/lwf-scales-response-ukrainian-refugee-crisis

 

 


 

 

 

53453