Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Laatste Nieuws  foto's laatste studiedag


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

-------------------------------------------------------------------------


 Jaarthema 2020

 Bonhoeffer
-----------------------------------

Voorbeden van de
Lutheran World Federation
vertaald door Trinette Verhoeven

klik op onderstaande link voor het hele document
via de link daaronder komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

 Voorbeden te midden van de coronacrisis 

https://www.lutheranworld.org/content/lwfs-response-coronavirus-disease-covid-19-outbreak 

 

 


 

 

 

32519