Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Nieuws  foto's laatste studiedag en Kampen 2oktober

  • Std 2020 Utrecht s
  • Std 2020 Utrecht wg2
  • Std 2020 Utrecht
  • Std 2020 Utrecht 01
  • Std 2020 Utrecht 03
  • kampen kerk
  • Kampen Ikonen
  • Kampen route
  • IMG_20210727_095258


Welkom op onze website

De NLVB is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond.  De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag,  ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en  middels  artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

De NLVB is een zelfstandig functionerende bond,
nauw verbonden met de Evangelisch-Lutherse Synode,  als contactorgaan van Lutherse vrouwen in Nederland,
met een open oog voor de wereld om haar heen;
vertegenwoordigd in het Westeuropa-vrouwennetwerk  van de WICAS (Women in Chrurch and Society van de LWF)
en de lutherse gemeenten.
Op deze website vind je naast alle informatie over de   activiteiten van de NLVB ook informatie over het bestuur.

Bij onze activiteiten is iedereen welkom, leden en niet-leden, vrouwen en mannen, jong en oud.
Tip: gun uw (schoon)dochter een ontspannen, creatieve dag en maak de studiedag tot een m----oeder/(schoon)dochter dag!

------------------------------------------------------------------------- Jaarthema 2021

-----------------------------------

Viering van het 65-jarig jubileum van de NLVB
Zaterdag 2 oktober 2021 vanaf 10:00 uur viert de NLVB haar 65-jarig jubileum in de Lutherse Kerk te Kampen, Burgwal 85, 8261 ES. Voor dit feest hopen we vele lutheranen te mogen verwelkomen.

 Na de koffie beginnen we met een korte ledenvergadering waarin we het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 doornemen.  ds. Marianne van der Meij-Seinstra en secretaris a.i. Elisabeth Huxdorff hebben zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe bestuurstermijn. Van hen nemen we afscheid.

Maar we kunnen u ook voorstellen aan ds. Catrien van Opstal, die, na één jaar “snuffelstage”,  het voorzitterschap van Marianne zal gaan overnemen. We kunnen ons niet voorstellen dat u het daar niet mee eens zou zijn en rekenen op jullie goedkeuring!  (Maar u mag bezwaren indienen). 
Noteer 2 oktober alvast in de agenda!!
Lees hier het hele dagprogramma.

Intussen, Houd Moed, Wees Voorzichtig en Blijf Gezond!!!!

Het bestuur van de NLVB
---------------------------------------------------------------------------------

Voorbeden van de

Lutheran World Federation
vertaald door Trinette Verhoeven

klik op onderstaande link voor het hele document
via de link daaronder komt u op de website van de Lutherse Wereld Federatie

 Voorbeden te midden van de coronacrisis 

https://www.lutheranworld.org/content/lwfs-response-coronavirus-disease-covid-19-outbreak 

 

 


 

 

 

49300