Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

Open Spiritueel Maatschappelijk betrokken Veelkleurig Theologisch geïnteresseerd 

Over ons

De NLVB is opgericht in 1956. Tijdens de watersnoodramp in 1953 bleek dat er behoefte was aan een overkoepelende organisatie die de diverse kerkelijke vrouwenclubs snel bij elkaar kon brengen en coördineren. Een dergelijke acute noodhulp is niet meer nodig geweest, maar de NLVB is trouw gebleven aan de begingedachte. In de loop van de jaren heeft de NLVB zich ontwikkeld tot een maatschappijkritische organisatie, de dwaze moeders werden gesteund, actie gevoerd tegen vrouwenhandel en kinderprostitutie. In de afgelopen jaren is het begrip ´geweld´ onderzocht en de middelen die nodig zijn om de geweldsspiraal te doorbreken. De jaarthema´s van de WICAS werden gevolgd, zoals het thema ´Water´, ´Geef ons heden ons dagelijks brood´, en ´Vrouwen en de (voortgaande) reformatie´. In de Lutherdecade volgt de NLVB de jaarthema´s zoals die zijn aangereikt door de Lutherse Wereld Federatie in 2013 ´Reformatie en tolerantie´ en in 2014 ´Reformatie en politiek´.

Na jarenlang een overkoepelend orgaan van Lutherse vrouwengroepen te zijn geweest is daar nu veel in veranderd. Het aantal individuele leden is vele malen groter dan het aantal nog aangesloten clubs. Verspreid door het land zijn nog een aantal groepen actief, waarmee het bestuur goede contacten onderhoudt. De Haagse vrouwengroep is initiatiefneemster voor regionale ontmoetingsdagen van lutherse vrouwen uit het hele land en wordt hierin gesteund door het NLVB/bestuur.